Privatumo politika

AHOST.LT PRIVATUMO POLITIKA
 
2018 m. liepos 26 d., Vilnius
 
1. Projekto „ahost.lt“ komanda, kuriai atstovauja Donatas Surgailis, vykdantis individualią veiklą ir įgyvendinančio duomenų valdytojo teises bei pareigas, (toliau – Tiekėjas) užtikrina, kad  visų klientų (paslaugų pirkėjų, naudotojų, įskaitant svetainės https://www.ahost.lt/ (toliau – Svetainė) lankytojus) duomenys yra ir bus tvarkomi griežtai pagal nacionalinių ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus, taip pat laikantis Paslaugų teikimo sąlygų ir taisyklių bei šios Privatumo politikos, reglamentuojančios pagrindinius Klientų (asmens) duomenų rinkimo, tvarkymo bei saugojimo principus bei tvarką.
 
2. Naudodamiesi Svetaine, taip pat užsisakydami ir (ar) naudodamiesi Tiekėjo siūlomomis paslaugomis bei suteikdami Tiekėjui savo asmens duomenis, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Klientai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai registruodamiesi Svetainėje ar  (ar) klientų sistemoje pažymi atitinkamą „varnelę“. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje
 
Kokius Jūsų asmens duomenis renkame?
 
3. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu (šie Jūsų asmens duomenys yra saugomi Tiekėjo bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos):
  • vardas, pavardė, adresas;
  • el. pašto adresas, telefono, fakso numeriai;
  • duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas
 
4. Tiekėjas renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas bei jas valdydami Svetainėje, t. y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: 
  • laikas ir IP adresas, kurį naudojote užsakydami ir (ar) valdydami paslaugas (atlikdami atskirus su paslaugų užsakymu ir (ar) valdymu susijusius veiksmus); šie duomenys renkami išimtinai saugumo tikslu; šie duomenys paprastai saugomi 1 metus, bet ne ilgiau kaip 5 metus.
  • prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, interneto svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan. Šie duomenys renkami statistikos tikslais ir saugomi iki tol, kol bus subendrinti taip, kad nebus galimybės identifikuoti atskiro asmens (paprastai 30 dienų, bet ne ilgiau nei 1 metus).
 
Kokiais tikslais tvarkome Jūsų asmens duomenis?
 

5. Tiekėjas tvarko aukščiau nurodytus Jūsų asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais: paslaugų pirkimo (užsakymo) apdorojimui ir administravimui, Tiekėjo klientų identifikavimui Tiekėjo informacinėse sistemose, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros, su paslaugų užsakymu susijusių buhalterinių dokumentų tvarkymui, susisiekimui su Jumis dėl sutartinių įsipareigojimų vykdymo, formuoti apibendrintą statistiką.
 
 Kaip tvarkome Jūsų asmens duomenis?
 
6. Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys bus: tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu, adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (taikomas duomenų kiekio mažinimo principas), tikslūs ir prireikus atnaujinami (taikomas tikslumo principas), tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ir organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (taikomi vientisumo ir konfidencialumo principai).
 
 Kokias duomenų subjektų teises Jūs turite?
 
7. Jūs turite šias žemiau nurodytas duomenų subjektų teises, kurias mes įgyvendinsime, gavę iš Jūsų prašymą (el. paštu info@ahost.lt arba per klientų valdymo sistemą) bei Jums tinkamai patvirtinus savo tapatybę: 
7.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
7.2. reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis, taip pat reikalauti, kad būtų papildyti neišsamūs Jūsų asmens duomenys;
7.3. reikalauti, kad Tiekėjas ištrintų su Jumis susijusius asmens duomenis, jeigu:
7.3.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
7.3.2. Jūs atšaukiate sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti Jūsų asmens duomenis;
7.3.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
7.3.4. kitais nacionalinės ir Europos Sąjungos teisės aktuose  nustatytais pagrindais;
7.4. reikalauti, kad Tiekėjas apribotų Jūsų asmens duomenų tvarkymą, gauti su Jumis susijusius asmens duomenis, kuriuos Jūs pateikėte Tiekėjui susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (Jūs taip pat turite teisę paprašyti Tiekėjo perkelti Jūsų asmens duomenis kitam duomenų valdytojui);
7.5. nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi (pvz., dėl tiesioginės rinkodaros ar kita).
 
8. Informuojame, kad Jūs, manydami, kad Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisės yra pažeistos, galite pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai. Daugiau informacijos apie Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir skundų nagrinėjimą galite rasti https://www.ada.lt/.
 
Kaip tvarkome asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu?
 
9. Tik turėdami Jūsų aiškų, konkretų ir išankstinį sutikimą bei vadovaudamiesi teisės aktų nuostatomis, mes Jums siųsime Tiekėjo naujienlaiškius ir (arba) teirausimės dėl esamų paslaugų kokybės tik el. paštu.
10  Mes tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis tiesioginės rinkodaros tikslu: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas.
11  Jūsų asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu yra saugomi iki jūsų pateikto atsisakymo gauti tiesioginės rinkodaros pranešimus.

Kam teikiame Jūsų asmens duomenis?
 
12. Tiekėjo darbuotojams prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
13. Tiekėjas gali pateikti Jūsų asmens duomenis:
13.1. teisėsaugos ir kitoms valstybinės valdžios institucijoms, kai tam yra teisinis pagrindas,
13.2. kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
14. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.
15. Jūsų asmens duomenys dėl atitinkamų paslaugų Jums teikimo (pvz., domenų / sertifikatų registravimo kitose valstybėse ar pan.) gali būti teikiami į kitas valstybes (įskaitant trečiąsias valstybes), tačiau tik su Jūsų sutikimu.
 
Kokias nuorodas pateikiame svetainėje?
 
16. Svetainėje bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines (pvz., https://www.domreg.lt/), į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus. Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Tiekėjas neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.


  • 247 Vartotojai, kuriems šis įrašas buvo naudingas
Ar ši informacija buvo naudinga?

Susiję įrašai

 Atsiskaitymas už paslaugas

Laiku neatsiskaičius už ahost.lt teikiamas paslaugas, jų teikimas yra apribojamas: Talpinimo...

 Slapukai ahost.lt svetainėje

Slapukas (angl. cookie) – nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama...

 Paslaugų teikimo sąlygos ir taisyklės

AHOST.LT PASLAUGŲ TEIKIMO IR NAUDOJIMO SĄLYGOS IR TAISYKLĖS 2006 m. gegužės 14 d., Vilnius. I....

 Atsiskaitymas: Banko pavedimas

Apmokėti už mūsų teikiamas paslaugas galima banko pavedimu: AB Bankas „Swedbank“...

 Nemokama svetainės perkėlimo į ahost.lt paslauga

Užsakius naują talpinimo paslaugą mes nemokamai padėsime Jums perkelti duomenis (svetainė,...